-- : --
มีนาคม 2558
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

แนะนำหน่วย
แหล่งท่องเที่ยว
โครงการที่สำคัญ
รายการที่เกี่ยวข้อง
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 1005 บุคคลทั่วไป และ 82 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
พยากรณ์อากาศ
 
พิพิธภัณฑ์ทหาร กองพลทหารราบที่ 6
พิพิธภัณฑ์ทหาร พล.ร.6หน้า: 1/2


    เป็นอาคารจัดแสดงประวัติ และการดำเนินงาน ของ พล.ร.6 ในอดีต โดยประกอบด้วย ประวัติ พล.ร.6 การดำเนินงาน ด้านการป้องกันประเทศ การต่อสู้เพื่อ เอาชนะคอมมิวนิสต์ การรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ และได้จัดแสดงเกียรติประวัติ ของอดีตผู้บังคับบัญชา ซึ่งสร้างคุณงามความดีแก่ประเทศชาติ รวมทั้งจัดแสดงอาวุธ ที่เคยใช้ในอดีต ทั้งของฝ่ายเรา และฝ่ายตรงข้าม
 
         ประวัติการจัดตั้ง เมื่อ ปี พ.ศ. 2539 ผบ.พล.ร.6 (พล.ต.สนั่น มะเริงสิทธิ์) ในขณะนั้น ได้ดำริให้ จัดสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์สถาน และเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ด้าน ประวัติศาสตร์ และกิจกรรมทหาร เพื่อให้ทหาร และประชาชน พลเรือน ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าตลอดจนเผยแพร่ เกียรติ ประวัติ และผลงาน ให้กับผู้ที่เดินทาง มาเยี่ยมชมกิจการ ของหน่วยทุกระดับ และได้กำหนดให้เป็นโครงการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ใน พระราชวโรกาสทรงครองราชย์สมบัติครบ 50 ปี ใช้ระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างทั้งสิ้น 1 ปี 11 เดือน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ค. 39 ถึง มี.ค. 41 งบประมาณใน การดำเนินการ การก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 4,9000,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจาก พล.อ. เชษฐา ฐานะจาโร ขณะดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ. จำนวนเงิน 2,500,000 บาท ในการปรับปรุงสถานที่ ก่อสร้างอาคาร ตกแต่งภายนอก และสาธารณูปโภคขั้นต้น และจากกองทุนพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จำนวนเงิน 2,400,000 บาท ในการตกแต่งภายใน จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ภายในอาคารและระบบเสียง พิพิธภัณฑ์ทหาร พล.ร.6 ได้กระทำพิธีเปิด เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 41 ซึ่งพล.ต.วิวัฒน์ สาตรักษ์ ดำรงตำแหน่ง ผบ.พล.ร.6 ในขณะนั้น โดยมี พล.อ. เชษฐา ฐานะจาโร ขณะดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี

 รายการวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดง
 
 ห้องที่ 1 : ห้องบรรยายสรุป
    ภาพวาดสีน้ำมันผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 จากอดีต – ปัจจุบัน (จำนวน 13 ท่าน)
    สัญลักษณ์ฉลองสิริราช 50 ปี
    ภาพวาดสีน้ำมัน พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ (รัชกาล 9 และสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระ บรมราชาชินีนาถ )

 ห้องที่ 2 : ห้อง รัชกาลที่ 1
   
     พระบรมราชานุสาวรีย์จำรอง ร.1   
     ภาพวาดสีน้ำมันพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร  
     ภาพวาดสีน้ำมันพระราชกรณียกิจ ( จำนวน 2 ป้าย ) 
     ภาพวาดสีน้ำมันพระบรมมหาราชวัง    
     ภาพวาดสีน้ำมันพระชัยหลังช้าง   
     ภาพวาดสีน้ำมันพระบรมสาทิสลักษณ์ ร.1
     ตราประจำพระองค์รัชกาลที่ 1
     ตราประจำพระองค์รัชกาลที่ 9
     พระราชประวัติ ร.1 ( จำนวน 3 ป้าย )
     พระราชปณิธาน ร.1.

 ห้องที่ 3 : ห้อง รัชกาลที่ 9
 
     พระบรมราชานุสาวรีย์ จำลอง ร.9
     ภาพวาดสีน้ำมัน พระบรมฉายาสาทิสลักษ์ ร.9
     ภาพวาดสีน้ำมัน พระบรมฉายาสาทิสลักษ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
     ภาพวาดสีน้ำมัน พระบรมมหาราชวัง
     ภาพวาดสีน้ำมัน พระราชกรณียกิจ ร.9
     พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช
หน้าถัดไป (2/2) หน้าถัดไป